A Gonin Oktat贸 茅s Tan谩csad贸 Bet茅ti T谩rsas谩g

Adatkezel茅si Szab谩lyzata

2018. m谩jus 22.

1. A szab谩lyzat c茅lja

Jelen szab谩lyzat c茅lja, hogy r枚gz铆tse az Eur贸pai Parlament 茅s a Tan谩cs 2016/679. Rendelete (a tov谩bbiakban: GDPR) 茅rtelm茅ben a Gonin Bt., mint adatkezel艖 谩ltal alkalmazott adatv茅delmi 茅s adatkezel茅si ir谩nyelveket.

2. 脕ltal谩nos t谩j茅koztat贸

Az inform谩ci贸s 枚nrendelkez茅si jogr贸l 茅s az inform谩ci贸szabads谩gr贸l sz贸l贸 2011. 茅vi CXII. t枚rv茅ny (a tov谩bbiakban: Infotv.) 20. 搂 alapj谩n az 茅rintettel az adatkezel茅s megkezd茅se el艖tt k枚z枚lni kell, hogy az adatkezel茅s hozz谩j谩rul谩son alapul vagy k枚telez艖, valamint egy茅rtelm疟en 茅s r茅szletesen t谩j茅koztatni kell az adatai kezel茅s茅vel kapcsolatos minden t茅nyr艖l, 铆gy k眉l枚n枚sen az adatkezel茅s c茅lj谩r贸l 茅s jogalapj谩r贸l, az adatkezel茅sre 茅s az adatfeldolgoz谩sra jogosult szem茅ly茅r艖l, az adatkezel茅s id艖tartam谩r贸l.

3. 脡rtelmez艖 rendelkez茅sek

3.1. Adatkezel艖:

Az a term茅szetes vagy jogi szem茅ly, illetve jogi szem茅lyis茅ggel nem rendelkez艖 szervezet, aki vagy amely 枚n谩ll贸an vagy m谩sokkal egy眉tt az adat kezel茅s茅nek c茅lj谩t meghat谩rozza, az adatkezel茅sre (bele茅rte a felhaszn谩lt eszk枚zt) vonatkoz贸 d枚nt茅seket meghozza 茅s v茅grehajtja, vagy az adatfeldolgoz贸val v茅grehajthatja.

3.2. Adatkezel茅s:

A szem茅lyes adatokon vagy adat谩llom谩nyokon automatiz谩lt vagy nem automatiz谩lt m贸don v茅gzett b谩rmely m疟velet vagy m疟veletek 枚sszess茅ge, 铆gy a gy疟jt茅s, r枚gz铆t茅s, rendszerez茅s, tagol谩s, t谩rol谩s, 谩talak铆t谩s vagy megv谩ltoztat谩s, lek茅rdez茅s, betekint茅s, felhaszn谩l谩s, k枚zl茅s tov谩bb铆t谩s, terjeszt茅s vagy egy茅b m贸don t枚rt茅n艖 hozz谩f茅rhet艖v茅 t茅tel 煤tj谩n, 枚sszehangol谩s vagy 枚sszekapcsol谩s, korl谩toz谩s, t枚rl茅s, illetve megsemmis铆t茅s.

3.3. Adatfeldolgoz贸:

Az a term茅szetes vagy jogi szem茅ly, illetve jogi szem茅lyis茅ggel nem rendelkez艖 szervezet, aki vagy amely az adatkezel艖 nev茅ben szem茅lyes adatokat kezel.

3.4. Adatfeldolgoz谩s:

Az adatkezel茅si m疟veletekhez kapcsol贸d贸 technikai feladatok elv茅gz茅se, f眉ggetlen眉l a m疟veletek v茅grehajt谩s谩hoz alkalmazott m贸dszert艖l 茅s eszk枚zt艖l, valamint az alkalmaz谩s hely茅t艖l, felt茅ve hogy a technikai feladatot az adaton v茅gzik.

3.5. Szem茅lyes adat:

Azonos铆tott vagy azonos铆that贸 term茅szetes szem茅lyre (鈥茅rintett鈥) vonatkoz贸 b谩rmely inform谩ci贸. Azonos铆that贸 az a term茅szetes szem茅ly, aki k枚zvetlen vagy k枚zvetett m贸don, k眉l枚n枚sen valamely azonos铆t贸, p茅ld谩ul n茅v, sz谩m, helymeghat谩roz贸 adat, online azonos铆t贸 vagy a term茅szetes szem茅ly testi, fiziol贸giai, genetikai, szellemi, gazdas谩gi, kultur谩lis vagy szoci谩lis azonoss谩g谩ra vonatkoz贸 egy vagy t枚bb t茅nyez艖 alapj谩n azonos铆that贸.

3.6. Az 茅rintett hozz谩j谩rul谩sa:

Az 茅rintett akarat谩nak 枚nk茅ntes, konkr茅t, megfelel艖 t谩j茅koztat谩son alapul贸 kinyilv谩n铆t谩sa, amellyel egy茅rtelm疟en beleegyez茅s茅t adja (nyilatkozat vagy a meger艖s铆t茅st f茅lre茅rthetetlen眉l kifejez艖 cselekedet 煤tj谩n) a r谩 vonatkoz贸 szem茅lyes adat(ok) kezel茅s茅hez.

4. Az Adatkezel艖 megnevez茅se

Szervezet neve:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gonin Oktat贸 茅s Tan谩csad贸 Bet茅ti T谩rsas谩g

Sz茅khelye:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1124 Budapest, Kiss J谩nos alt谩bornagy u. 55. I./34.

Nyilv谩ntart谩si sz谩m:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Cg. 01-06-755692

Ad贸sz谩m:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 21533691-2-43

E-mail:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 emesekaldi@gmail.com

Az Infotv. 65. 搂 (3) bekezd茅s茅ben foglaltak szerint az adatkezel艖vel munkaviszonyban, tags谩gi viszonyban, 贸vodai nevel茅sben val贸 r茅szv茅telre ir谩nyul贸, tanul贸i vagy tanul贸szerz艖d茅ses jogviszonyban, koll茅giumi tags谩gi viszonyban vagy 鈥 a p茅nz眉gyi szervezetek, k枚z眉zemi szolg谩ltat贸k, elektronikus h铆rk枚zl茅si szolg谩ltat贸k 眉gyfelei kiv茅tel茅vel 鈥 眉gyf茅lkapcsolatban 谩ll贸 szem茅lyek adataira vonatoz贸 adatkezel茅s nem j谩r nyilv谩ntart谩sba v茅teli k枚telezetts茅ggel.

5. A szem茅lyes adatok megismer茅s茅re jogosultak

A Gonin Bt. 谩ltal kezelt szem茅lyes adatokat a t谩rsas谩g 眉gyvezet艖je, illetve a vezet艖s茅g 谩ltal k眉l枚n erre felhatalmazott bels艖 munkat谩rsak (projektmenedzserek 茅s 眉gyf茅lszolg谩lati munkat谩rsak) jogosultak megismerni. Adatkezel艖 az adatokat nem teszi k枚zz茅, harmadik szem茅lyek sz谩m谩ra kiz谩r贸lag rendelkez茅sre 谩ll贸 jogalap eset茅n adja ki.

Adatkezel艖 csak jogtiszta szoftvereket haszn谩l, rendszeresen friss铆ti azokat, informatikusk茅nt hozz谩茅rt艖 szakembert alkalmaz. Adatkezel艖 sz谩m铆t贸g茅pein naprak茅sz v铆ruskeres艖 茅s v茅d艖 szoftverek ker眉ltek telep铆t茅sre. Adatkezel艖 minden, a v谩llalkoz谩ssal kapcsolatban l茅v艖 technikai eszk枚z枚n megfelel艖 bonyolults谩g煤 jelszavakat haszn谩l.

Az informatikai rendszer 眉zemeltet茅se, a megrendel茅sek teljes铆t茅se, az elsz谩mol谩s rendez茅se k枚r茅ben Adatkezel艖 adatfeldolgoz贸t (pl. rendszer眉zemeltet艖, k枚nyvel艖) vehet ig茅nybe. Adatkezel艖 az ilyen k眉ls艖 szerepl艖k adatkezel茅si gyakorlat谩茅rt nem felel艖s. Adatfeldolgoz谩st v茅gz艖 harmadik szem茅ly az Adatkezel艖 k枚nyvel茅s茅t v茅gz艖 c茅g, a KBOSS.hu Kereskedelmi 茅s Szolg谩ltat贸 Kft. (a sz谩ml谩zz.hu 眉zemeltet艖je), a Mailchimp

6. A kezelt szem茅lyes adatok k枚re

A Gonin Bt. a jelen Adatkezel茅si Szab谩lyzat hat谩lya al谩 tartoz贸 tev茅kenys茅g茅vel 枚sszef眉gg茅sben az al谩bbi, k枚zvetlen眉l az 茅rintett艖l felvett, illetve 鈥 a b) pont vonatkoz谩s谩ban 鈥 a budapest.com-t贸l, a jegymester.hu-t贸l 茅s az 脡p铆t茅sztov谩bbk茅pz艖 K枚zpontt贸l kapott szem茅lyes adatokat kezeli:

a)聽聽聽 munkav谩llal贸k adatai

b)聽聽聽 眉gyfelek adatai

c)聽聽聽聽 c茅ges laptopon / telefonon t谩rolt adatok

d)聽聽聽 levelez艖rendszeren t谩rolt adatok

6.1. Munkav谩llal贸k adatai

Adatkezel茅s c茅lja 茅s jogszer疟s茅ge: b茅rsz谩mfejt茅s [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s c) pont], munka眉gyi nyilv谩ntart谩s kezel茅se [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s c) pont]

Kezelt adatok:

a)聽聽聽聽 Teljes n茅v

b)聽聽聽 Sz眉let茅si n茅v

c)聽聽聽聽 Sz眉let茅si hely, id艖

d)聽聽聽 Anyja neve

e)聽聽聽聽 Lakc铆m

f)聽聽聽聽 Taj sz谩m

g)聽聽聽 Ad贸azonos铆t贸 jel

h)聽聽聽 Banksz谩mlasz谩m

i)聽聽聽聽聽 Telefonsz谩m, email c铆m

j)聽聽聽聽聽 V茅gzetts茅g

k)聽聽聽 Nyelvtud谩s

l)聽聽聽聽聽 H谩zast谩rs, gyermekek adatai

m)聽聽 Jogviszony k贸d

n)聽聽聽 Munkaviszony kezdete

o)聽聽聽 Munkaviszony v茅ge

p)聽聽聽 El艖z艖 munkahely

q)聽聽聽 Munkarend

r)聽聽聽聽 Munkak枚r, Feor

s)聽聽聽聽 R茅sz, Teljes munkaid艖

t)聽聽聽聽聽 Alapb茅r

u)聽聽聽 Levon谩sok, letilt谩sok

v)聽聽聽 Cafeteria

w)聽聽 Szabads谩g

x)聽聽聽 Csal谩di kedvezm茅ny

y)聽聽聽 Nyilatkozatok

z)聽聽聽聽 脰nk茅ntes p茅nzt谩r

aa)聽 Biztos铆t谩si adatok

bb)Munka alkalmass谩gi vizsg谩latok, azok eredm茅nyei

6.2. 脺gyfelek adatai

Adatkezel茅s c茅lja 茅s jogszer疟s茅ge: k枚nyvel茅s [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s c) pont], ad贸bevall谩sok k茅sz铆t茅se [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s c) pont], kapcsolattart谩s [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s b) pont], szerz艖d茅sek teljes铆t茅se [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s b) pont], marketing tev茅kenys茅g [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s a) pont], on-line regisztr谩ci贸 [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s b) pont]

Kezelt adatok:

6.3. C茅ges laptopon/telefonon t谩rolt adatok

Adatkezel茅s c茅lja 茅s jogszer疟s茅ge: k枚lts茅ghat茅konys谩g [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont], termel茅kenys茅g n枚vel茅se [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont], mag谩nhaszn谩lat meg谩llap铆t谩sa [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont]

Kezelt adatok:

a)聽聽聽聽 Bej枚v艖 茅s kimen艖 h铆v贸sz谩mok r枚gz铆t茅se

b)聽聽聽 Partnerc茅gek munkav谩llal贸i (partneri kapcsolattart贸k) nev茅nek, h铆v贸sz谩m谩nak, email c铆m茅nek r枚gz铆t茅se

6.4. Levelez艖 rendszer:

Adatkezel茅s c茅lja: c茅ges folyamatok biztos铆t谩sa [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont], megrendel茅sek kezel茅se [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s b) pont], probl茅mamegold谩s [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s c) pont], c茅ges 眉gyek bonyol铆t谩sa [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont], kapcsolattart谩s 眉gyfelekkel [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s a)-b) pont], weboldal 眉zemeltet茅s [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont], mag谩nhaszn谩lat meg谩llap铆t谩sa [GDPR 6. cikk (1) bekezd茅s f) pont]

Kezelt adatok:

a)聽聽聽聽 Partnerc茅gek munkav谩llal贸i (partneri kapcsolattart贸k) nev茅nek, h铆v贸sz谩m谩nak, email c铆m茅nek r枚gz铆t茅se

7. 脡rintettek

a)聽聽聽聽 A Gonin Bt.-vel munkaviszonyt l茅tes铆tett munkav谩llal贸k

b)聽聽聽 A Gonin Bt., mint gazdas谩gi szervezet szem茅lyesen k枚zrem疟k枚d艖 tagjai

c)聽聽聽聽 A Gonin Bt.-vel gazdas谩gi kapcsolatot l茅tes铆tett belf枚ldi 茅s k眉lf枚ldi v谩s谩rl贸k

d)聽聽聽 A Gonin Bt. besz谩ll铆t贸i, azok v谩llalkoz谩sai

e)聽聽聽聽 A Gonin Bt.-vel gazdas谩gi kapcsolatot l茅tes铆tett szolg谩ltat贸 v谩llalkoz谩sok

f)聽聽聽聽 A Gonin Bt.-vel egy茅b munkav茅gz茅sre ir谩nyul贸 jogviszonyt l茅tes铆tett szem茅lyek

Ha az adatr枚gz铆t茅s jogalapj谩t az 茅rintett hozz谩j谩rul谩sa biztos铆tja, ennek hi谩ny谩ban az adatr枚gz铆t茅sre nem ker眉lhet sor. Amennyiben a hozz谩j谩rul谩son alapul贸 adatr枚gz铆t茅s sor谩n az 茅rintett az adatr枚gz铆t茅s folyamat谩t ak谩r kifejezetten, ak谩r r谩utal贸 magatart谩ssal megszak铆tja, 煤gy az Adatkezel艖 az adatr枚gz铆t茅st megszak铆tja 茅s az addig megadott szem茅lyes adatokat kiv茅tel n茅lk眉l t枚rli. A rendszer m疟k枚dtet茅se sor谩n technikailag r枚gz铆t茅sre ker眉l艖 adatok: az adatfelv茅teli eszk枚znek azon adatai, melyek az adatfelv茅tel sor谩n gener谩l贸dnak 茅s melyeket az adatkezel艖 rendszere a technikai folyamatok automatikus eredm茅nyek茅nt r枚gz铆t. Az automatikusan r枚gz铆t茅sre ker眉l艖 adatokat a rendszer az 脡rintett k眉l枚n nyilatkozata vagy cselekm茅nye n茅lk眉l az adatfelv茅telkor napl贸zza.

8. Az adatkezel茅s id艖tartama

Az adatr枚gz铆t茅s sor谩n megadott szem茅lyes adatok kezel茅se a r枚gz铆t茅s id艖pontj谩ban kezd艖dik 茅s annak t枚rl茅s茅ig, illetve t枚rv茅nyben meghat谩rozott egy茅b id艖pontig tart.

9. Az 脡rintett jogai

9.1. Az 脡rintett b谩rmikor jogosult t谩j茅koztat谩st k茅rni az Adatkezel艖 谩ltal kezelt, r谩 vonatkoz贸 szem茅lyes adatokr贸l, tov谩bb谩 b谩rmikor m贸dos铆thatja azokat. 脡rintett jogosult tov谩bb谩 adatai t枚rl茅s茅nek k茅r茅s茅re az e pontban megadott el茅rhet艖s茅gek 煤tj谩n, amennyiben az adatkezel茅s kiz谩r贸lag a hozz谩j谩rul谩s谩n alapult, vagy azt jogszab谩ly egy茅bk茅nt nem z谩rja ki. Egyes adatait az 脡rintett a maga helyesb铆theti, egy茅b esetekben Adatkezel艖 a k茅relem be茅rkez茅s茅t艖l sz谩m铆tott 3 munkanapon bel眉l t枚rli vagy helyesb铆ti azokat

9.2. Adatkezel艖 az 脡rintett k茅r茅s茅re t谩j茅koztat谩st ad a r谩 vonatkoz贸, 谩ltala kezelt adatokr贸l, az adatkezel茅s c茅lj谩r贸l, jogalapj谩r贸l, id艖tartam谩r贸l, tov谩bb谩 arr贸l, hogy kik 茅s milyen c茅lb贸l kapj谩k vagy kapt谩k meg adatait. Adatkezel艖 a k茅relem beny煤jt谩s谩r贸l sz谩m铆tott 30 napon bel眉l 铆r谩sban adja meg a k茅rt t谩j茅koztat谩st.

9.3. Az 脡rintett b谩rmely, az adatkezel茅ssel kapcsolatos k茅rd茅ssel, illetve 茅szrev茅tellel az Adatkezel艖 眉gyvezet艖j茅hez fordulhat az al谩bbi el茅rhet艖s茅geken kereszt眉l:

N茅v:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 K谩ldi Emese

Levelez茅si c铆m:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1124 Budapest, Kiss J谩nos alt谩bornagy u. 55. I./34.

Email:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ekaldi@imaginebp.hu

9.4. Amennyiben az Adatkezel艖 nem tesz eleget az 脡rintett k茅r茅s茅nek, az 脡rintett b铆r贸s谩g el艖tt 茅rv茅nyes铆theti jogait, k茅rheti tov谩bb谩 az adatv茅delmi biztos seg铆ts茅g茅t is. Jogs茅rt茅s eset茅n jogorvoslat茅rt a k枚vetkez艖 szervekhez lehet fordulni:

-聽聽聽聽聽聽 az Adatv茅delmi Biztos Hivatal谩hoz (1051 Budapest, N谩dor u. 22)

-聽聽聽聽聽聽 a Nemzeti Adatv茅delmi 茅s Inform谩ci贸szabads谩g Hat贸s谩ghoz (NAIH)

9.5. Amennyiben 脡rintett a szolg谩ltat谩s ig茅nybev茅tel茅hez a regisztr谩ci贸 sor谩n harmadik f茅l adatait adta meg, vagy harmadik szem茅ly adatainak haszn谩lata sor谩n b谩rmilyen m贸don k谩rt okozott, Adatkezel艖 jogosult az 脡rintettel szembeni k谩rt茅r铆t茅s 茅rv茅nyes铆t茅s茅re. Adatkezel艖 ilyen esetben minden t艖le telhet艖 seg铆ts茅get megad az elj谩r贸 hat贸s谩goknak a jogs茅rt艖 szem茅ly szem茅lyazonoss谩g谩nak meg谩llap铆t谩sa c茅lj谩b贸l.

10. Adatv茅delmi incidens

Adatv茅delmi incidensnek min艖s眉l a biztons谩g olyan s茅r眉l茅se, amely a tov谩bb铆tott, t谩rolt vagy m谩s m贸don kezelt szem茅lyes adatok v茅letlen vagy jogellenes megsemmis铆t茅s茅t, elveszt茅s茅t, megv谩ltoztat谩s谩t, jogosulatlan k枚zl茅s茅t vagy az azokhoz val贸 jogosulatlan hozz谩f茅r茅st eredm茅nyezi. Bizalmass谩got, hozz谩f茅rhet艖s茅get vagy az adatok integrit谩s谩t 茅rint艖 incidens.

Amennyiben fenti esem茅ny el艖fordul, Adatkezel艖 a tudom谩s谩ra jut谩st贸l sz谩m铆tott 72 贸r谩n bel眉l 茅rtes铆ti az Adatv茅delmi Hat贸s谩got, kiv茅ve, ha az adatv茅delmi incidens val贸sz铆n疟s铆thet艖en nem j谩r kock谩zattal a term茅szetes szem茅lyek vagy vel眉k 枚sszekapcsolhat贸 jogi szem茅lyek jogaira 茅s szabads谩g谩ra n茅zve.

Magas kock谩zat煤 esem茅ny eset茅n az Adatkezel艖 az 脡rintetteket t谩j茅koztatja.

11. Egy茅b rendelkez茅sek

11.1. Adatkezel艖 rendszere 脡rintett felhaszn谩l贸k aktivit谩s谩r贸l adatokat gy疟jthet, melyek nem kapcsolhat贸ak 枚ssze az 脡rintett felhaszn谩l贸k 谩ltal a regisztr谩ci贸kor megadott egy茅b adatokkal, sem m谩s adatb谩zisok, honlapok vagy szolg谩ltat谩sok ig茅nybev茅telekor keletkez艖 adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, ha a szolg谩ltatott adatokat az Adatkezel艖 az eredeti adatfelv茅tel c茅lj谩t贸l elt茅r艖 c茅lra k铆v谩nja felhaszn谩lni, err艖l 脡rintettet t谩j茅koztatja, 茅s ehhez el艖zetes, kifejezett hozz谩j谩rul谩st megszerzi, illet艖leg lehet艖s茅get biztos铆t sz谩m谩ra, hogy a felhaszn谩l谩st megtiltsa.

11.3. Adatkezel艖 k枚telezi mag谩t, hogy gondoskodik az adatok biztons谩g谩r贸l, megteszi tov谩bb谩 azokat a technikai int茅zked茅seket, amelyek biztos铆tj谩k, hogy a felvett, t谩rolt, illetve kezelt adatok v茅dettek legyenek, illet艖leg mindent megtesz annak 茅rdek茅ben, hogy megakad谩lyozza azok megsemmis眉l茅s茅t, jogosulatlan felhaszn谩l谩s谩t 茅s jogosulatlan megv谩ltoztat谩s谩t. K枚telezi mag谩t arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen tov谩bb铆tja vagy 谩tadja, ugyancsak felh铆vja ez ir谩ny煤 k枚telezetts茅geinek teljes铆t茅s茅re.

11.4. Adatkezel艖 fenntartja a jogot, hogy jelen Szab谩lyzatot a hat谩lyos jogszab谩lyokkal 枚sszhangban egyoldal煤an m贸dos铆tsa.

Budapest, 2018. m谩jus 22.